Privacybeleid

Ontwikkelcombinatie Gijsbrecht behandelt uw persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is.

Uw privacy is belangrijk voor ons! Voor de privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. 

De persoonsgegevens die we verwerken hebben we nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij u informeren over dit project en soortgelijke projecten van de Ontwikkelcombinatie en haar makelaars.

Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. We verwerken niet meer gegevens dan nodig om onze (potentiĆ«le) kopers of huurders van dienst te kunnen zijn. Alleen de personen binnen onze organisatie – en de makelaars – die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard tot 2 jaar na oplevering van de laatste woning van het project.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het aangaan/ uitvoeren/nakomen van de koop- of huurovereenkomst. Bijvoorbeeld aan een aannemer, toeleverancier en verzekeraar.

Onze website (www.gijsbrechtouderkerk.nl) maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming noodzakelijk is.

U weet zelf welke persoonsgegevens u heeft ingevuld en welke door ons worden vastgelegd, zolang als dit nodig is. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Ontwikkelcombinatie Gijsbrecht
T.a.v.: Privacy Officer
Postbus 138
1390 AC Abcoude